Προσωπικό

Yπεύθυνοι Σπουδών:

Πουρλιώτης Γεώργιος – Νίκας Αριστείδης

 Οι καθηγητές του κέντρου μας.

Χασαμπένη Γαρυφαλλιά Οικονομολόγος  
Σκρέτα Παναγιώτα Φιλόλογος  
Γερoλιόλιος Βασίλειος Μαθηματικός
Σιδηροπούλου Δημήτρα Μαθηματικός  
Σβάρνας Ιωάννης Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  
Μυτιληναίος Αθανάσιος Χημικός  
Πατακάκης Μιχαήλ Πληροφορικός
Τρυπολόγος Απόστολος Μαθηματικός  
Βαρμάζη Ιωάννα Φιλόλογος